Önemli riskler ve belirsizlikler içeren özgün görevler olan projelerin, öngörülen sonuçlara zamanında ve belirlenen maliyetler içerisinde  laşabilmeleri, kısaca başarılı olabilmeleri için etkin bir biçimde yönetilmeleri…