Bir çok proje değişim getirir. Paydaşların bir kısmı bu değişimin önemini anlamaz ve kaygılarıyla, önyargılarıyla direnç gösterebilirler. Genellemeye kalkarsak “bekle ve gör” yaklaşımıyla değişimin olumlu ya da olumsuz etkilerini görmek isterler. Paydaş yaklaşımlarını bilmek, etkileme ve proje hedeflerine yönlendirme konusunda önemli bir yer tutar; Peşin Karar Verme – Bazı paydaşlar az da olsa mevcut bilgi ile peşin karar verebilirler. Proje ile ilgili erken safhalarda sonucun iyi ya da kötü olacqağına dair peşin hüküm verebilirler. Projenin onay alması için faydaların abartılması beklentinin yüksekselmesine ve katkının artmasına yarasa bile sıkıntılara yol açabilir.
Takipçi Olma – Bazı paydaşlar diğerleri ile ters düşmemek ve çoğunluğun gittiği yoldan gitme konusunda tercihlerini kullanabilirler. Genellikle toplantılarda sessizdirler. Şahsi çekincelerini dile getirme konusunda isteksiz olabilirler. Şirket kültürü veya Proje Yöneticisinin yaklaşımına bağlı olarak yaklaşımlarını belirlerler. Bu tip paydaşlarla Nominal Grup Tekniği uygulamak faydalı olacaktır. Böylelikle fikirlerini açık açık söylemeye çekinenler önce yazacaklar daha sonra yazılanlar grubun ortak görüşüne açılabilecektir.
Her şeyin yolunda olduğunu düşünme – Bazı paydaşlar projenin gerekliliğine inanmayabilir.
Projenin mevcut durumu kötüleştirebileceğini düşünebilirler. Mevcut durumdaki aksaklıkların sayısal değerlerle ifade edilmesi ve gelecekteki durumun neyi, nasıl olumlu yönde değiştireceğinin mantıklı bir şekilde aktarılması gerekir.
Alışkanlıklar – Bazı paydaşlar kendi konfor alanlarından taviz vermek istemeyebilirler.
Projenin gerektirdiği ve üzerlerine düşen işler konusunda köstekleyici olabilirler. Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda hizalanmanın önemi açıklanmalı gerekirse Sponsorun desteği istenmelidir.
Cahil Cesareti – Bazı paydaşlar kendilerini olduklarından farklı şekilde konumlamaya, göstermeye çalışabilirler. Proje Yöneticisinin rol ve sorumlulukları iyi belirlemesi, paydaşların bilgi ve yetkinlik seviyelerini analiz etmesi gerekir.
Kervanı Yolda Dizenler – Bazı paydaşlar iç ve dış faktörlerin kontrolleri altında olduğunu, bildikleri gibi yaparak her şeyi başaracaklarını düşünürler. Genelde çok iyimser tahminlerde bulunurlar. Planlama mantığı çerçevesinde gerçekçi bir şekilde yaklaşmalrı için Proje
Yöneticisi efor harcamalıdır.
Merkezde Olmayı Sevenler -Bazı paydaşlar kendi konularında sürekli merkezde olmak isterler. Başarıları kendilerine mal edip, başarısızlıkları diğerlerine yüklemeye meyillidirler.
Suçlama ve mazeret üretme potansiyelleri yüksektir. Proje Yöneticisinin işbirlikçi bir yaklaşım sergilemesi gerekir.

Projelerde karşılaşılabilecek davranışlar çeşitlidir ve hepsini burada yazmak mümkün değil. Herkesin bir geçmişi olduğu unutulmamalıdır. Olumsuz yaklaşımlara profesyonelce yaklaşılmalı ve yönetilmelidir.

Savaş Sakar