PMP sınavına hazırlanma zorlu bir süreçtir. Bu süreç iyi bir planlama ve odaklanma gerektiriyor. PMP sınavını başarıyla geçince iki sonuç elde edilir.

 • PMP sertifikası sahibi olunur
 • PMP olunur.

İki sonuca da yüzeysel baktığımızda pek fark görünmüyor. Aslında kavramsal olarak derinlemesine irdelendiğinde çok önemli farkların olduğu görülür. Amaç olarak “PMP sertifikası almak” veya amaç olarak PMP olmayı tercih etmek, adayların almış olduğu eğitim sistemi ile de alakalıdır.

Genel olarak eğitim sistemimiz ezbere dayalı olduğundan, “ sertifika almak”,  “PMP sertifikası almak” şeklinde ifade edilir.

İngiltere’deki üniversitelerde Ms (proje yönetimi vb) yapanlar bilir; programlarda test veya sınav yerine performansa göre değerlendirme yapılır. Araştırmaya dayalı çalışmalar ve araştırmalar sonucu hazırladığınız ödevlere puan verilmektedir. Bundan dolayı  “PMP OLMAK için hazırlanıyorum, PMP oldum” şeklinde ifadeler kullanırlar. Bizimde PMP olmayı kavramamız önemlidir.

PMP SERTİFİKASI ALMAK 

Bu sertifikaya sahip olmak, bu sertifikayı ofisin duvarına asmak bize haz ve mutluluk verecektir. Eğer ;

 • İş yapma yöntemimizde kullanamazsak,
 • Şirketimizin iş kültürüne yansıtamazsak,
 • Proje ekibimizle iletişimde kullanmazsak,

sadece bir sertifika sahibi olmuş oluruz. Bir çok kişinin ehliyeti olmasına ragmen araba kullanamaması  buna çok güzel bir örnektir. Üç yıl boyunca PMP sertifikasına sahip olabiliriz. Eğer proje yönetim bilgimizi kulanmaz ve geliştirmezsek (60 PDU almazsak) üç yıl sonra geçerliliğini yetirecektir. Bu yüzden sınava hazırlanmadan önce PMP olmayı iyi anlamamız gerekiyor.

PMP OLMAK

Proje yönetim standardını anlamalı ve uygulamalıyız.PMBOK’ da PMP olan kişinin aşağıdaki yetkinliklere sahip olması gerektiği belirtilir.

 • Proje yönetimi hakkında bilgi birikimi olmalıdır
 • Proje yönetim bilgilerini uygulayabilmelidir.
 • Projeyi yönetirken ekibe liderlik etmeli ve hedeflere ulaşmak için ekibine rehberlik yapmalıdır.

Burdanda anlaşılacağı gibi PMP olmak bir sertifikadan ibaret değildir. PMI projeleri yönetmek için bir sistem, bir anlayış bir standart sunmaktadır.

Bundan dolayı PMP olmaya karar veren adaylar öncelikle, bugüne kadar PMI standardında proje yönetimi yapmadılarsa, sahip oldukları tecrübeleri bir kenera bırakmalı ve PMBOK mantığını ve anlayışını kavramaya çalışmalıdır. Çünkü PMP olmak;

 • Proje yönetim mesleğini bilmektir.
 • Proje yönetim bilgisini kullanmaktır.
 • Proje paydaşları ile doğru bilgi paylaşımı yapmaktır.
 • Proje ekibiyle ve paydaşlarla doğru iletişim kurmaktır.
 • Proje ekibi için iyi bir çalışma ortamı oluşturmaktır.
 • Projeyi yürüten organizasyonun iş kültürünü anlamaktır.
 • Kabul edilemez hedefler konusunda paydaşları uyarmaktır.
 • Doğru ve uygulanabilir hedefler belirlemektir.

Şekil-1 PMP Olmak ya da olmamak

Aynı zamanda “etik olmaktır”. PMP olmak;

 • Projenin sorumluluğunu almaktır.
 • Kararlarının arkasında durmaktır.
 • Doğayı-çevreyi ve canlıları korumaktır. Onlara zarar vermeyi önlemektir
 • Toplumalara, farklı kültürlere, dinlere saygılı olmaktır.
 • Din-dil-ırk ve cinsiyet ayırımı yapmamaktır.
 • Dürüst ve güvenilir olmaktır.

PMP olmak PMI topluluğuna katılmaktır. PMI ikiyüzonülkede(210), ikiyüzseksenaltı(286) ofisle temsil edilen bir organizasyondur. Her PMP bu topluğun bir üyesi ve temsilcisidir.

PMP olmanın en önemli özelliği hem kendini geliştirmek hemde PMI’ in gelişimine katkıda bulunmaktır. PMI aktif ve dinamik bir organizasyondıur. PMP olan bu aktivitelere katılmalıdır ve dinamizmini korumalıdır. PMP sertifikasını alıp bir köşeye çekilmemelidir.

PMP adayı PMP olmayı ve sorumluluğunun farkında olarak sınava hazırlanmalıdır. Bu hem PMP adayını motive eder hemde gelecekte mesleki olarak gelişimine katkı sağlar. PMP olan kişi uluslararası projelerde ortak bir proje kültürü ve ortak bir proje yönetim dili kullanacaktır. Buda iş ortakları ile iyi bir iletişim demektir.

PMP  sertifikası almak ezberciliktir, PMP olmak hayatboyu süren bir yolculuktur.

PMP olmaya karar vermek “KENDİNİZDE DEĞİŞİMİ”  başlatmanızdır. Bir kere PMP oldunuz mu hayatınızda değişim ve gelişim durmayacaktır.

Genç PMP adayları, dünyada yüzbinlerce lisanslı boksör var. Lisansları duvarlarını süsler ama hiç kimse onları tanımaz, ancak anı olarak hayatlarında kalır. Dünya şanpiyonu boksörleri herkes tanır. Çünkü onlar, sahip oldukları lisansın gereklerini ringlerde tüm dünyaya sergilemişlerdir. Sizlerde PMP olmalı, sahip olduğunuz bilgi, yetenek ve araçları projelerinizde, işlerinizde ve çalıştığınız organizasyonlarda kullanmalısınız.

Şimdiden bütün PMP adaylarına başarılar dilerim. Bütün mesele “PMP OLMAKTIR veya OLMAMAKTIR”

Özer YILDIRIM