1950 yılında doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1975 yılında doktorasını tamamladı. 1980’de doçent ve 1987 yılında Profesör oldu. 1971–1988 döneminde Uludağ Üniversitesinde ve 1988–1999 yılları arasında da İ.Ü.İktisat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Yönetim, pazarlama, üretim yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çalıştı. Yıldız, Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinde de yüksek lisans dersleri verdi. British Council bursu ile İngiltere’de, Fulbright bursu ile A.B.D.’de araştırma programlarına katıldı.

1989 yılında RCBA Danışmanlık firmasını kurdu. 1992-2012 yılları arasında DOOR Training International Türkiye ortağı olarak çalıştı. A.B.D, İngiltere, Hollanda, Almanya, İspanya, İtalya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde eğitim ve araştırma programlarına katıldı. 1995 yılından bu yana “deneyerek öğrenme” yaklaşımına dayalı eğitimler de veren Prof. Dr. Barutçugil’in eğitim ve danışmanlık verdiği alanlar arasında; yönetim geliştirme, satış-pazarlama, insan kaynakları, kişisel gelişim, stratejik yönetim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi konuları başta gelmektedir.

Yayınlanmış yirmibeş kadar kitabı, bilimsel araştırmalarıyla aldığı dört ödülü ve yaklaşık 200  makalesi bulunan Prof. Barutcugil, 2000 yılından sonra özellikle yöneticiler ve iş dünyasındaki insanlar için yönetim ve kişisel gelişim alanlarında kitaplar yazmaktadır. Bu dönemde yayınlanan kitapları arasında; “Eğiticinin Eğitimi”, “Performans Yönetimi”, “Bilgi Yönetimi”, “Duyguların Yönetimi”, “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi”, “Yöneticinin Yönetimi”,”Organizasyonlarda Kadın Yönetici”, “Proje Yönetimi”, “Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi”, “ARGE Yönetimi”, “Farklılıkların Yönetimi”, “Kültürler Arası Yönetim”, “Stratejik Yönetim 101” ve “Liderlik” sayılabilir.