Organizasyonlar, artan rekabet, değişken pazar koşulları, kıt kaynaklar gibi koşullar altında stratejik hedeflerini portföy, program, proje ve operasyonlarla gerçekleştirmeye çalışırlar.Stratejik hedeflerin başarıyla gerçekleştirmek için gerekli…

Önemli riskler ve belirsizlikler içeren özgün görevler olan projelerin, öngörülen sonuçlara zamanında ve belirlenen maliyetler içerisinde  laşabilmeleri, kısaca başarılı olabilmeleri için etkin bir biçimde yönetilmeleri…

VUCA dünyası denilen değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak bir dönemdeyiz. İş dünyasının hayatta kalmak için çözümü; her şeyin anlık olarak geliştiği, hiçbir şeyin son bitmiş…

Günümüzde “Proje Yönetimi” dediğimiz zaman, insanların akıllarına gelen ilk şeylerden biri olan “AGILE”, proje yönetim profesyonellerinin yakından bilmesi gereken bir kavram, bir model. Yapılan araştırmalara…